براي دل خودم

عادت

من عادت ندارم حرفاي دلمو به كسي بگم.....

پس اونها رو زير لبخندم خاك مي كنم...

تا همه فكر كنند من عاري از هر غصه ايم....


ادامه مطلب
[ ۲۸ تير ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۲۸:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


زندگي

No body has a perfect life

every body has their own problems

some people just know to deal with it in a perfect way


ادامه مطلب
[ ۲۶ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۴۰:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


تــــــــــــو

جنگل سبز چشمانت، هياهوي آهوي چموش را به دستم داد

تا ورق ورق از تو بنويسم....

چه تربناك مي شود

نبض سر انگشتانم از واژه تو...


ادامه مطلب
[ ۲۶ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۳۹:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


هيچ حسي

گاهي وقتا نبايد از كسي متنفر باشي

چون تنفر يه حسه

و هر كسي لياقت داشتن اون حس رو نداره


ادامه مطلب
[ ۲۶ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۳۸:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


دوست دارم

خب دوستان الان ميگم اون كسي كه خيلي دوسش دارم كيه

.

.

.

.

اون كسي نيست جز ستاره جـــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــم

خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــي دوسش ميدارم^_^


ادامه مطلب
[ ۲۶ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۳۷:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


خبـــــــــــــــــــــــــــــــــر

راستش وقتي وبلاگ درست كردم فكر نميكردم به اين زوديا يه دوست خوب پيدا كنم

اما الان ميگم يه دوست عالي پيدا كردم كه خيـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي دوسش دارم

آقا جلو همتون ميگم عاشقش شدم :-) :-)


ادامه مطلب
[ ۲۶ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۱:۳۷:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


قول ميدم

اونايي كه ميگن غصه نخور همه چي درست ميشه

من قول ميدم تمام پيكام رو به سلامتي اونا بخورم

فقط بگن چطوري درست ميشه؟؟؟َ


ادامه مطلب
[ ۲۴ تير ۱۳۹۴ ] [ ۰۸:۵۱:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


به سلامتي

به سلامتي خودمون كه ديگه

نه بحث مي كنيم

نه توضيح ميديم

نه دنبال دليل مي گرديم

فقط نگاه مي كنيم

سكوت مي كنيم

و در آخر فاصله مي گيريم.......


ادامه مطلب
[ ۲۴ تير ۱۳۹۴ ] [ ۱۲:۵۰:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


عشق؟؟؟

نه اسمش عشقــــــــــــــــه......

نه علاقــــــــــــــــــه....

ونه حتي عادت....

خريت محـــض است دلتنگ كسي باشي كه

دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

باتـــــــــــــــــــــو نيســــــــت....


ادامه مطلب
[ ۲۴ تير ۱۳۹۴ ] [ ۱۲:۴۱:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


دستانت

دستم را بگير.....

جيب ها گاهي عمق تنهايي را نمي فهمند


ادامه مطلب
[ ۲۴ تير ۱۳۹۴ ] [ ۱۲:۳۱:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


حرمت

ساكت كه ميماني

ميگذارند به حساب جواب نداشتنت

عمرا بفهمند كه داري جان ميكني

تا حرمتها را نگه داري


ادامه مطلب
[ ۲۳ تير ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۵:۰۰ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]