براي دل خودم

بعضي وقتا بي دليل وارد زندگي يه كسي مي شي 

تا فقط بهش كمك كني

مي پرسي چه كمكي؟؟

بهش كمك كني تا به عشقش برسه....

كمكش كني تا در كنار اوني كه فكر ميكنه آرامش داره قدم بزنه....

اينكه وسط راه به خودت بياي و ببيني تويي كه قصدت كمك كردن بوده حالا گرفتارش شدي بماند...

اينكه ميدوني حرفاي محبت آميز اون طرف فقط از روي احساس دينشه بماند...

با اينكه ميدوني اون عاشق يكي ديگست ولي هنوزم علاقه داري بهش بماند...

اينكه گاهي وقتا حرصت ميگيره ،لجت ميگره ار علاقه بي انتهات بماند....

اينجور وقتا تمام اين بماندها رو بايد بزاري يه گوشه و بروزشون ندي ميدوني چرا؟؟

چون اوني كه يكي ديگه رو دوست داره كاري به اين چيزا نداره

بايد كمر همت ببندي و تلاش كني تا به عشقش برسه

وقتي رسيد....

از زنديگش بري بيــــــــــــــــــرون چون تو بايد از دور به خوشبخت بودنش در كنار عشقش لبخند بزني

بعدم تمام خاطراتتو به آب روان بسپاري تا از تو دور بشن

اون قدر دور تا ديگه يادت نياد كه زماني همچين آدمي توي زندگيت وجود داشته...

با تمام بدي هايي كه ديدي براش بهترين ها رو آرزو كن 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ مهر ۱۳۹۴ساعت ۰۳:۴۴:۰۱ توسط ياس| نظرات (0)|


همه آدم ها 

بودنشان ،دلت را گرم نمي كند

وبا رفتنشان ،دلت نمي گيرد

اما بعضي ها فرق دارند

وقتي وارد زندگي ات ميشوند

همه ي جاهاي خالي را پر مي كنند

دوست داري هميشه كنارت باشند

از نگاه كردنشان ،سير نمي شوي

تعدادشان زياد نيست 

اين آدم ها را ،نبايد از دست داد

آين آدم ها ،دوست داشتني اند

انگيزه زندگي اند

بايد هميشه باشند تا آخر دنيا....


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۱۱:۰۵:۱۸ توسط ياس| نظرات (0)|


حاضرم اون قدر صبر كنم 

اون قدر انتظار بكشم

تا يه روزي برگردي

وقتي برگشتي يه پوزخند بهت بزنم

وبگم ديگه نمي خوامت

هــــــــــــــــــــري


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۱۴:۰۵ توسط ياس| نظرات (0)|


اي كاش منم اون قدر مثل خودت رو داشتم

كه تو چشمات نگاه كنم و بهت بگم

بـــــــــــــــرو بـــــــــه درك

حيـــــــــــــــــــــــف كه مـــــــــــــــــــن 

مثل تــــــــــــــــــو

اينقدر پر رو نيستم

حيــــــــــــــــــف


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۱۰:۲۰ توسط ياس| نظرات (0)|


گاهي وقتا لازمه كنار وايسي و به بعضيا بگي 

از قلبم گمشو بيرون

هميـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــان


ادامه مطلب
نوشته شده در ۸ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۳۰:۵۱ توسط ياس| نظرات (0)|


كاش خدا صبر مي كرد....

هنوز آماده نبودم براي بزرگ شدن....


ادامه مطلب
نوشته شده در ۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۰۶:۴۵:۰۰ توسط ياس| نظرات (0)|


هميشه به آدما به اندازه ايي محبت كن

كه بعدش مجبور نشي ثابت كني 

خر نيستي!!!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۹:۰۰ توسط ياس| نظرات (0)|


آدم ها را به خاطر اينكه باعث نااميدي من مي شوند 

سرزنش نمي كنم....

خودم را سرزنش مي كنم كه

بيش از اندازه از آنها انتظار دارم....


ادامه مطلب
نوشته شده در ۴ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۸:۰۰ توسط ياس| نظرات (0)|


امروز تولد يه آدمي كه خيلي بهم دروغ گفته تاحالا خيلي بازي كرده باهام ولي يه جاهايي هم خوبي كرده اما فقط يه جاهايي تولدش مبارك

فقط به خاطر اين نوشتم كه اونم تولدم رو از ياد نبرده بود 

فقط هميـــــــــــــن


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳ مرداد ۱۳۹۴ساعت ۰۶:۱۶:۰۰ توسط ياس| نظرات (0)|


اينكه تو دوسم داشته باشي مثل اين است كه

عابري در پياده رو ناگهان در آغوشم بگيرد

همين قدر بعيد....

همين قدر غير ممكن....


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳۱ تير ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۵:۲۳ توسط ياس| نظرات (0)|


بي وفا اين روزها 

نه مجالي براي دلتنگي دارم

ونه حوصله ات را....

ولي با اين همه گه گاهي

دلم هواي تو را مي كند


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳۱ تير ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۵:۰۰ توسط ياس| نظرات (0)|


امتداد فاصله ها....

از اعتبار عاطفه ها نمي كاهد....

هميشه هستي همين حوالي


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳۱ تير ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۳:۳۳ توسط ياس| نظرات (0)|


تنهايي يعني:

چنگ زدن به هر آيينه ايي براي يافتن يك آشنا


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳۱ تير ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۱:۲۱ توسط ياس| نظرات (0)|


مهم نيست اگر انسان براي كسي كه دوسش دارد

غرورش را از دست بدهد، اما فاجعه است اگر

به خاطر حفظ غرورش، كسي را كه دوست دارد

از دست بدهد


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳۱ تير ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۴۰:۰۴ توسط ياس| نظرات (0)|


آدمايي كه عشقشونو مثل كانال تلويزيون عوض مي كنن

آخرش بايد بشينن برفك تماشا كنن

.

.

بــــــــــله ايـــــــــــنجـــــــــوريـــــــــــــاســـــــــــت


ادامه مطلب
نوشته شده در ۳۱ تير ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۳۶:۵۲ توسط ياس| نظرات (0)|


[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]