براي دل خودم


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۳:۴۹ توسط ياس| نظرات (1)|ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۱:۵۲ توسط ياس| نظرات (1)|ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۰:۲۲ توسط ياس| نظرات (0)|ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۰۷:۲۹:۰۷ توسط ياس| نظرات (1)|


امشب شبه آخريه كه مزاحم دلت شدم....

خورشيد فردا ماله تو ، ببخش ك عاشقت شدم...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۱۰:۳۳:۳۰ توسط ياس| نظرات (2)|ادامه مطلب
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۱۰:۲۹:۰۲ توسط ياس| نظرات (1)|ادامه مطلب
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۵ساعت ۱۰:۲۷:۱۸ توسط ياس| نظرات (1)|


[ ۱ ]