براي دل خودم

خيانت:(

[ ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۳۳:۴۹ ] [ ياس ] [ نظرات (1) ]


مرد باش...

[ ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۳۱:۵۲ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


تيپم...

[ ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۳۰:۲۲ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


هعي...

[ ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۲۹:۰۷ ] [ ياس ] [ نظرات (1) ]


ببخش

امشب شبه آخريه كه مزاحم دلت شدم....

خورشيد فردا ماله تو ، ببخش ك عاشقت شدم...


ادامه مطلب
[ ۵ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۳۳:۳۰ ] [ ياس ] [ نظرات (2) ]


سكوت

[ ۵ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۲۹:۰۲ ] [ ياس ] [ نظرات (1) ]


در كنارم باش

[ ۵ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۲۷:۱۸ ] [ ياس ] [ نظرات (1) ]


[ ۱ ]