براي دل خودم


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ساعت ۱۰:۰۶:۵۱ توسط ياس| نظرات (6)|ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ساعت ۱۰:۰۲:۳۸ توسط ياس| نظرات (0)|


400


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ساعت ۰۹:۵۸:۴۳ توسط ياس| نظرات (1)|


نه به ديروزهايي كه بودي فكر مي كنم

و نه به فرداهايي كه “شايد” بيايي …

مي خواهم امروز را زندگي كنم …

خواستي باش …

َنخواستي نباش …ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۹:۳۱ توسط ياس| نظرات (3)|


[ ۱ ]