براي دل خودم

بسه ديگه

[ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۰۶:۵۱ ] [ ياس ] [ نظرات (6) ]


حساسيت

[ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۰۲:۳۸ ] [ ياس ] [ نظرات (0) ]


هه

[ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۵۸:۴۳ ] [ ياس ] [ نظرات (1) ]


بودنت

نه به ديروزهايي كه بودي فكر مي كنم

و نه به فرداهايي كه “شايد” بيايي …

مي خواهم امروز را زندگي كنم …

خواستي باش …

َنخواستي نباش …ادامه مطلب
[ ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۳۹:۳۱ ] [ ياس ] [ نظرات (3) ]


[ ۱ ]