براي دل خودم

ساختن واژه اي به نام «فردا» بزرگترين اشتباه انسان بود،

تا زماني كه كودك بي سوادي بوديم و با اين واژه آشنايي نداشتيم،خوب زندگي ميكرديم.

تمامي احساساتمان،غم و شاديمان و هرچه داشتيم را همين امروز خرج ميكرديم انگار فهميده تر بوديم، چون هميشه ميترسيديم شايد فردا نباشد.

از وقتي «فردا » را ياد گرفتيم، همه چيز را گذاشتيم براي فردا. از داشته هاي امروز لذت نبرديم و گذاشتيم براي روز مبادا...

شايد بايد اينگونه «فردا» را معني كنيم....

«فردا»روزيست كه داشته هاي امروزت را نداري....


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ساعت ۱۱:۵۰:۳۱ توسط ياس| نظرات (1)|


[ ۱ ]